de Online Beweeg Fysio
Fysiotherapie op afstand

Fysiotherapie op afstand

Door fysiotherapie op afstand aan te bieden hoeft een zitting niet meer per se fysiek in de praktijk van de fysiotherapeut plaats te vinden.
Dit is handig als u bijvoorbeeld weinig tijd hebt, niet van huis weg kunt om welke reden dan ook, of omdat u het zelf gewoonweg prettiger vind.

Hoe gaat het in zijn werk:

U kunt zich aanmelden via het contactformulier waarna wij contact met u opnemen voor een eerste intake.

Na de intake wordt er een afspraak gemaakt voor het onderzoek.
Dit onderzoek vind op de praktijk plaats of als het medisch niet haalbaar is bij u thuis.

Na de intake en het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld en met dit plan gaan wij aan de slag. Er kan een beeldbel-afspraak worden gemaakt vanuit uw eigen huis en zo kunt u met de fysiotherapeut aan uw herstel werken.

Het kan zijn dat er een keer een afspraak op de praktijk gemaakt zal worden om bijvoorbeeld fysiek te kunnen behandelen, dit gaat allemaal in overleg.

Thuis krijgt u oefeningen welke u via de app of webbrowser kunt uitvoeren en waarbij u uw voortgang kunt (laten) monitoren.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Er moet een bestaande behandelrelatie zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen door de zorgverzekeraar, dit betekent dat er wel eerst een fysiek onderzoek moet plaats vinden;
  • De behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan de behandeling in een praktijkruimte;
  • Een videoconsult moet aan de kant van de fysiotherapeut plaatsvinden in een ‘goed geoutilleerde ruimte’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ruimte privacy moet bieden en dat de communicatie beveiligd moet zijn;
  • De fysiotherapeut moet gebruikmaken van een speciaal hiervoor bedoelde online fysiotherapie-oplossing, waarbij meer mogelijk is dan alleen videoverbinding, zoals het volgen op afstand en delen van materiaal.

Naast deze voorwaarden leggen wij ook vast in het behandeldossier dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en er akkoord is vanuit de patiënt om misverstanden te voorkomen.

Binnen Online Beweeg Fysio wordt aan al deze voorwaarden voldaan.

Tarieven zijn gelijk aan een fysieke zitting fysiotherapie. Meer informatie krijgt u bij de intake.